Aparadors i Visual Merchandising
2018
Amb la creixent popularitat del CrossFit, Reebok augmenta la seva presència de marca en 33 boxes de tot Espanya, invertint en elements gràfics i funcionals que dotin aquests espais d’un valor afegit.
Vam realitzar un treball conjunt amb els propietaris dels boxes, els seus clients i la marca i, després d’extreure totes les experiències i els punts de vista, vam dissenyar diversos elements per cobrir les necessitats detectades i millorar la qualitat de l’experiència.
Disseny de mobiliari
Disseny gràfic
Producció
Assistència en la instal·lació

Moble de magnesi fàcil de muntar.
Sòlid, resistent i rentable

SELFIE DISPLAY. Suport d’smartphones.
Mentre els usuaris fan el seu “wod”,
es poden gravar còmodament per corregir els seus moviments després

Tòtem per tenir les cordes de saltar ordenades.
Imprès sobre material reciclable i fàcil de muntar. Lleuger i pràctic Lleuger i pràctic

Stencil per a calaixos jump.

Vinils amb frases motivacionals.

Escaparates y Visual Merchandising
2018
Con la creciente popularidad del CrossFit, Reebok aumenta su presencia de marca en 33 boxes de toda España, invirtiendo en elementos gráficos y funcionales que doten de un valor añadido a estos espacios.
Realizamos un trabajo conjunto con los propietarios de los boxes, sus clientes y la marca y tras extraer todas las experiencias y puntos de vista, diseñamos varios elementos para cubrir las necesidades detectadas y mejorar la calidad de la experiencia.
DISEÑO DE MOBILIARIO
DISEÑO GRÁFICO
PRODUCCIÓN
ASISTENCIA EN LA INSTALACIÓN

MUEBLE DE MAGNESIO DE FÁCIL MONTAJE.
SÓLIDO, RESISTENTE Y LAVABLE

SELFIE DISPLAY. SOPORTE DE APOYO DE SMARTPHONES.
MIENTRAS LOS USUARIOS REALIZAN SU “WOD”,
PUEDEN GRAVARSE CÓMODAMENTE PARA LUEGO CORREGIR SUS MOVIMIENTOS

TOTEM PARA MANTENER LAS CUERDAS DE SALTAR ORDENADAS.
IMPRESO SOBRE MATERIAL RECICLABLE Y FÁCIL DE MONTAR. LIGERO Y PRÁCTICO

STENCIL PARA CAJONES JUMP.

VINILOS CON FRASES MOTIVACIONALES.