Aparadors i Visual Merchandising
2018
Amb la creixent popularitat del CrossFit, Reebok augmenta la seva presència de marca en 33 boxes de tot Espanya, invertint en elements gràfics i funcionals que dotin aquests espais d’un valor afegit.
Vam realitzar un treball conjunt amb els propietaris dels boxes, els seus clients i la marca i, després d’extreure totes les experiències i els punts de vista, vam dissenyar diversos elements per cobrir les necessitats detectades i millorar la qualitat de l’experiència.
• Disseny de mobiliari
• Disseny gràfic
• Producció
• Assistència en la instal·lació

Moble de magnesi fàcil de muntar.
Sòlid, resistent i rentable

SELFIE DISPLAY. Suport d’smartphones.
Mentre els usuaris fan el seu “wod”,
es poden gravar còmodament per corregir els seus moviments després

Tòtem per tenir les cordes de saltar ordenades.
Imprès sobre material reciclable i fàcil de muntar. Lleuger i pràctic Lleuger i pràctic

Stencil per a calaixos jump.

Vinils amb frases motivacionals.