Política de privacitat i protecció de dades del lloc web

A què ens comprometem

  • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el seu consentiment.
  • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol¬∑licitat, i tractar-les de forma segura i confidencial, prenent les mesures necess√†ries per evitar-ne l’acc√©s no autoritzat i l’√ļs indegut.
  • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut pr√®viament el consentiment.
  • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.
  • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionades.

Quines dades personals utilitzem

  • Sol¬∑licitud d’informaci√≥ per part de l’usuari.
  • Subscripci√≥ a newsletters.
  • Treballar amb nosaltres mitjan√ßant l’enviament del curr√≠culum.

Exactitud i veracitat de les dades

Quins drets té sobre les dades personals aportades

  • Consultar qualsevol dubte, que se l’informi de com fem servir les dades i a poder-hi accedir.
  • Que es rectifiqui o s’esborri la seva informaci√≥ o a imposar limitacions en el seu tractament.
  • Cancel¬∑laci√≥ de les dades.
  • Oposar-seal tractament de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades.

Seguretat i emmagatzematge de les dades

Quines dades personals compartim amb tercers