Aparadors i Visual Merchandising
2019
Areas, líder mundial en Food&Beverage i Travel Retail, actualitza el look&feel d’un dels seus establiments per homogeneïtzar-lo amb els espais més nous de la zona de Barcelona.
El projecte se centra en l’aprofitament dels mitjans existents, neveres i caixes de llum, dotant-los de caràcter perquè siguin més atractius i generin un flux de clients més gran cap a zones clau. Per a això generem superfícies texturades com un jardí vertical, folrem el mobiliari amb vinil imprès en textura de fusta i senyalitzem la zona amb lletres corpòries i de neó i amb vinil per al terra.
Per augmentar la visibilitat de la marca i les ofertes de menú, a l’entrada de l’establiment es creen uns cubs gegants mòbils amb superfície imantada, amb gràfica fàcil d’actualitzar. Es complementa aquest element amb una versió mini de sobretaula.
Disseny de mobiliari
Producció
Instal·lació

Elements lumínics mòbils.

Imant per a la gràfica intercanviable.

Escaparates y Visual Merchandising
2019
Areas, líder mundial en Food&Beverage y Travel Retail, actualiza el look&feel de uno de sus establecimientos para homogeneizarlo con los espacios más nuevos de la zona de Barcelona.
El proyecto se centra en aprovechar los medios existentes, neveras y cajas de luz, dotándolos de carácter para aumentar su atractivo y generar mayor flujo de clientes hacia zonas clave. Para ello generamos superficies texturadas como un jardin vertical, forramos el mobiliario con vinilo impreso en textura madera y señalizamos la zona con letras corpóreas y de neón y con vinilo de suelo.
Para aumentar la visibilidad de la marca y las ofertas de menú en la entrada del establecimiento se crean unos cubos gigantes móviles con superfície imantada, con gráfica fácil de actualizar. Se complementa este elemento con una versión mini de sobremesa.
DISEÑO DE MOBILIARIO
PRODUCCIÓN
INSTALACIÓN

ELEMENTOS LUMÍNICOS MÓVILES.

IMÁN PARA LA GRÁFICA INTERCAMBIABLE.