Aparadors i Visual Merchandising
2019-2020
Aquest projecte té com a objectius, d’una banda, crear un sistema visual que unifiqui i aglutini els diferents serveis que Carglass ofereix als seus clients i, de l’altra, que els ítems dissenyats expliquin de forma molt clara i didàctica en què consisteix cadascun d’ells.
Per realitzar-lo es visiten els centres, s’observa el comportament dels clients i dels responsables de taller i s’analitzen i seleccionen els espais disponibles on s’haurà d’aplicar informació.
Es dissenya i es produeix una col·lecció de cartells, els fulletons informatius amb el seu display expositor i un tòtem de peu que actua com a mitjà didàctic i de suport per a la descripció dels serveis a través de la interacció del venedor amb el client.
Disseny estructural
Disseny gràfic
Producció
Gestió logística nacional

SISTEMA GRÀFIC QUE AGLUTINA ELS QUATRE SERVEIS CARGLASS

ADAPTACIÓ DEL SISTEMA ALS FULLETONS DE SERVEIS I AL DISPLAY EXPOSITOR.
INFORMACIÓ CONCRETA I VISUAL PER LLEGIR A CASA

Tòtem giratori amb làmines extraïbles i intercanviables.

Mòdul didàctic perquè els clients interactuïn amb la informació.