Mòduls educatius integrats en l'exposició
CaixaForum Sevilla, 2016-2017.
A través de la mostra ¡Mírame! ! Retratos y otras ficciones en la colección “la caixa”, vam explorar el gènere del retrat per descobrir que retratar no és reproduir, sinó que és crear una imatge i, en definitiva, una ficció.
El projecte consisteix en quatre mòduls educatius integrats en les obres de la col·lecció que tracten les temàtiques següents: l’expressió, la identitat, la màscara i, finalment, la identitat cultural, al voltant de l’obra El bosque de leche de Curro González.
Dins dels calaixos blancs hi ha miralls integrats en un marc de fusta, en una pantalla d’instagram, en un dni o en una portada de revista. Ens ajuden a respondre’ns preguntes com quantes cares amaga el nostre rostre?, què hem heretat que configuri la nostra imatge i el nostre caràcter?, quines actituds adoptem i en quins contextos?
Finalment, a través de l’observació de l’obra El bosque de leche, de Curro González, omplim un arbre amb fulles de paper on escrivim tot allò que ens construeix com a persones.
Disseny i fabricació de mobiliari especial
Miralls per realitzar les diferents activitats
Disseny i producció de làmines i fulles de paper

“Sabia que tinc comportaments diferents, però m’he adonat que també faig cares diferents.»”

“Heidi, la meva professora de ballet, els berenars de la meva àvia carmen i el camí fins a l’escola són els records més clars que tinc de la meva infantesa.”

Módulos educativos integrados en la exposición
CaixaForum Sevilla, 2016-2017.
A través de la muestra ¡Mírame! Retratos y otras ficciones en la colección “la Caixa”, exploramos el género del retrato para descubrir que retratar no es reproducir, sino que es crear una imagen y, en definitiva, una ficción.
El proyecto consiste en cuatro módulos educativos integrados en las obras de la colección que tratan las temáticas siguientes: la expresión, la identidad, la máscara y, finalmente, la identidad cultural, en torno a la obra El bosque de leche de Curro González.
Dentro de los cajones blancos se encuentran espejos integrados en un marco de madera, en una pantalla de Instagram, en un DNI o en una portada de revista. Nos ayudan a respondernos preguntas como ¿cuántas caras esconde nuestro rostro?, ¿qué hemos heredado que configure nuestra imagen y nuestro carácter?, ¿qué actitudes adoptamos y en qué contextos?
Finalmente, a través de la observación de la obra El bosque de leche, de Curro González, rellenamos un árbol con hojas de papel en las que anotamos todo aquello que nos construye como personas.
Diseño y fabricación de mobiliario especial
Espejos para realizar las distintas actividades
Diseño y producción de láminas y hojas de papel

“Sabía que tengo comportamientos distintos, pero me he dado cuenta de que también pongo caras distintas.”

“Heidi, mi profesora de ballet, las meriendas de mi abuela Carmen y el camino a la escuela son los recuerdos más claros que guardo de mi infancia.”