Exposició itinerant
Fundació Joan Brossa – Diputació de Barcelona, Xarxa de Biblioteques Municipals, 2019
Amb motiu del centenari del naixement de Joan Brossa, es dissenya una exposició amb els continguts creats per la fundació mateixa. Tots els components han de ser fàcils de muntar, desmuntar i instal·lar, ja que l’exposició viatjarà per tota la xarxa de Biblioteques Municipals de Catalunya.
El conjunt consisteix en 10 mòduls verticals amb informació sobre el poeta: la seva vida, la seva obra i les seves passions; 3 cubs amb escultures, cites i poemes visuals; i un llibre gegant amb poesia clàssica.
Tota l’exposició es produeix en peces de cartró niu d’abella, un material resistent i reciclable, d’aspecte auster.
Disseny de les peces museístiques
Disseny estructural i gràfic
Producció i manipulació
L’embalatge específic i manual d’instruccions per a l’autogestió del client en les itineràncies

“Era un bromista i li agradaven els jocs de paraules.”

“Tinc ganes que els meus pares em portin a Barcelona per veure poesia urbana.”

Exposición itinerante
Fundació Joan Brossa – Diputació de Barcelona, Xarxa de Biblioteques Municipals, 2019
Con motivo del centenario del nacimiento de Joan Brossa, se diseña una exposición con los contenidos creados por la misma fundación. Todos los componentes deben ser fáciles de montar, desmontar e instalar, ya que la exposición viajará por toda la red de Biblioteques Municipals de Catalunya.
El conjunto consiste en 10 módulos verticales con información sobre el poeta: su vida, su obra y sus pasiones; 3 cubos con esculturas, citas y poemas visuales; y un libro gigante con poesía clásica.
Toda la exposición se produce en piezas de cartón panal de abeja, un material resistente y reciclable, de aspecto austero.
Diseño de las piezas museísticas
Diseño estructural y gráfico
Producción y manipulación
Empaquetado específico y manual de instrucciones para la autogestión del cliente en las itinerancias

“Era un bromista y le gustaban los juegos de palabras.”

“Tengo ganas de que mis padres me lleven a Barcelona para ver su poesía urbana.”