CASTELLANO  |  CATALÀ  |  ENGLISH
SEGUEIX-NOS:
ELS NOSTRES PROJECTES
Unilever

White Now
Mockups de llançament (prototips)
2014

• Adaptació de disseny
• Impressió digital UVI sobre PET transparent de 300 micres
• Tall, engomat i muntatge