CASTELLANO  |  CATALÀ  |  ENGLISH
SEGUEIX-NOS:
ELS NOSTRES PROJECTES
Unilever

Skip Ultimate
Caixa presenter de llançament
2013

• Disseny
• Producció completa de la caixa contenidora, del folder, del mini-pack i de la proveta amb producte (impressió i tall digital)
• Muntatge i manipulació del pack
• Render 3D de la presentació en palet