CASTELLANO  |  CATALÀ  |  ENGLISH
SEGUEIX-NOS:
ELS NOSTRES PROJECTES
Kerning

Happy 2014!
Calendari-felicitació de sobretaula
2014

• Impressió digital Indigo sobre paper estucat brillant de 350 g
• Tall digital
• Manipulació