CASTELLANO  |  CATALÀ  |  ENGLISH
SEGUEIX-NOS:
ELS NOSTRES PROJECTES
UOC

Atenció als estudiants
Pòster
2013

• Disseny
• Serigrafia digital UVI sobre microventosa