POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB

A QUÈ ENS COMPROMETEM

  • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el seu consentiment.
  • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-les de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar-ne l’accés no autoritzat i l’ús indegut.
  • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
  • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.
  • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionades.

QUINES DADES PERSONALS UTILITZEM

  • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari
  • Subscripció a newsletters.
  • Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del currículum.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

  • Consultar qualsevol dubte, que se l’informi de com fem servir les dades i a poder-hi ACCEDIR
  • Que es RECTIFIQUI o s’esborri la seva informació o a imposar LIMITACIONS en el seu tractament.
  • CANCEL·LACIÓ de les dades.
  • OPOSAR-SE al tractament de les seves dades.
  • PORTABILITAT de les dades.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS