Ens comprometem amb

Ens comprometem amb

el medi ambient

Treballem perquè els teus projectes causin la mínima petjada ecològica.

el medi ambient

Treballem perquè els teus projectes causin la mínima petjada ecològica.

Dissenyem els projectes amb una clara vocació eco.
Disposem de certificats FSC i PFEC, que avalen que la cel·lulosa emprada en la fabricació de paper prové de boscos gestionats.
T’oferim materials 100% reciclats i 100% reciclables.
Garantim que les nostres tintes estan lliures de components químics perjudicials per al medi ambient i la persona

(Normativa REACH europea).

Dissenyem els projectes amb una clara vocació eco.
Disposem de certificats FSC i PFEC, que avalen que la cel·lulosa emprada en la fabricació de paper prové de boscos gestionats.
T’oferim materials 100% reciclats i 100% reciclables.
Garantim que les nostres tintes estan lliures de components químics perjudicials per al medi ambient i la persona

(Normativa REACH europea).

Disposem de la certificació ISO 14001, que garanteix una correcta gestió ambiental de l’empresa.
A més, plantem arbres anualment per compensar la petjada del transport que generem amb els nostres enviaments.
L’energia que consumim a Digital prové de fonts 100% renovables (sense petjada de carboni en els nostres processos productius).
Treballem per aconseguir ser una empresa neutra en emissions per al 2025.
Disposem de la certificació ISO 14001, que garanteix una correcta gestió ambiental de l’empresa.
A més, plantem arbres anualment per compensar la petjada del transport que generem amb els nostres enviaments.
L’energia que consumim a Digital prové de fonts 100% renovables (sense petjada de carboni en els nostres processos productius).
Treballem per aconseguir ser una empresa neutra en emissions per al 2025.
la societat

Donem suport a empreses sense ànim de lucre que afavoreixen la inclusió de persones amb discapacitat en el medi laboral i hi col·laborem.

En els nostres llocs de treball aconseguim la paritat de gènere i incorporem persones amb disfuncionalitats. Cuidem la nostra gent perquè som el més valuós que tenim.

la societat

Donem suport a empreses sense ànim de lucre que afavoreixen la inclusió de persones amb discapacitat en el medi laboral i hi col·laborem.

En els nostres llocs de treball aconseguim la paritat de gènere i incorporem persones amb disfuncionalitats. Cuidem la nostra gent perquè som el més valuós que tenim.